Za vsako težavo se najde dobra rešitev Blog

Kritina za streho

Obnova strehe in izbira prave kritine za streho iz pločevine

Za obnovo strehe se največkrat odločimo zaradi dotrajanosti strehe ali mehanskih poškodb, ki so posledica vremenskih razmer. Obnova strehe ne pomeni vedno obnove celotne strešne kritine in lesene konstrukcije pod njo. Obnova lahko zajema...